Ústav počítačových systémov a sietí
Ústav počítačových systémov a sietí
Katedra

Základné informácie

Ústav zabezpečuje vzdelávaciu činnosť pre študijné programy Počítačové systémy a siete vo všetkych troch stupňoch štúdia a výskumnú činnosť najmä v oblasti počítačových a komunikačných systémov a sietí, bezpečnosti počítačových systémov, architektúry počítačových systémov a návrhu číslicových systémov. Riadi a prevádzkuje 4 vedeckovýskumné a pedagogické laboratóriá   link: http://www.fiit.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-pocitacovych-systemov-a-sieti.html?page_id=584
Zobraziť viac

Učitelia