Ústav informatiky a softvérového inžinierstva
Ústav informatiky a softvérového inžinierstva
Katedra

Základné informácie

Pracovisko sa zameriava na riešenie problémov v oblastiach metód a prostriedkov tvorby softvéru, kolaboratívneho sprístupňovania, analýzy a prezentácie dokumentov v internetovom prostredí pomocou moderných softvérových nástrojov, spracovania informácií v distribuovanom prostredí inteligentných agentov a použitia ontológií pri získavaní znalostí.   link: http://www.fiit.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-informatiky-a-softveroveho-inzinierstva.html?page_id=585
Zobraziť viac

Učitelia