Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov energie
Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov energie
Katedra

Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov energie
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  •  Technická fakulta

0

Základné informácie

charakteristika: Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov energie (CVOZE) bolo zriadené na základe súhlasného stanoviska Akademického senátu MF SPU v Nitre zo dňa 27. 04. 2007 (Uznesenie 6/3/07) v zmysle § 27 odst. 1, písm. j) zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a to s účinnosťou od01. 01. 2008 ako samostatné vedeckovýskumné a vzdelávacie pracovisko fakulty.   link: http://www.tf.uniag.sk/departments/cvoze/dept_main.php
Zobraziť viac

Učitelia