Oddelenie dopravnej výchovy a služieb
Oddelenie dopravnej výchovy a služieb
Katedra

Oddelenie dopravnej výchovy a služieb
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  •  Technická fakulta

0

Základné informácie

charakteristika: V roku 1992 za podpory dekana fakulty prof. Ing. Jozefa Šestáka, CSc., bolo založené Oddelenie dopravnej výchovy a služieb ako samostatné pracovisko Mechanizačnej fakulty. Pracovisko dostalo priestory v budovách bývalej Vojenskej katedry SPU. Náplňou pracoviska bola dopravná výchova študentov Mechanizačnej fakulty, ale i iných fakúlt a škôl s možnosťou získať vodičské oprávnenie. Vedením Oddelenia bol poverený Ing. Jozef Vernarec V rámci poskytovania služieb bolo v roku 1993 na Oddelení dopravnej výchovy a služieb zriadené pracovisko Emisných kontrol.   link: http://www.tf.uniag.sk/departments/odvas/dept.php
Zobraziť viac

Učitelia