Katedra výrobnej techniky
Katedra výrobnej techniky
Katedra

Základné informácie

charakteristika: Katedra od svojho vzniku až do roku 1987 bola umiestnená v hlavnej budove vtedajšieho areálu Mechanizačnej fakulty na nitrianskej Kalvárii (Misijný dom). V rokoch 1985 až 1987 bola v areáli vtedajšej Mechanizačnej fakulty na Kalvárii postavená nová budova katedry. V nej bola katedra umiestnená do júna 2004. Od 1. júla 2004 je katedra umiestnená v pavilóne Technickej fakulty v areáli SPU na 1. poschodí. Katedra spravuje 3 cvičebne a má k dispozícii 6 laboratórií. Sú to Laboratórium meracej a vyhodnocovacej techniky, Laboratórium dopravných zariadení, Laboratórium strojov na rozpájanie tuhých látok, Laboratórium potravinárskej techniky, Laboratórium nápojovej techniky, Laboratórium techniky pre živočíšnu výrobu.   link: http://www.tf.uniag.sk/departments/katmzv/dept.php
Zobraziť viac

Učitelia