Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
Katedra

Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
Slovenská Technická Univerzita v Bratislave  •  Stavebná fakulta

0

Základné informácie

Matematická výchova v základných a odporúčaných predmetoch je zameraná na matematickú a numerickú analýzu, lineárnu algebru, optimalizačné metódy, pravdepodobnosť a matematickú štatistiku. V predmetoch deskriptívnej geometrie katedra vedie študentov k zvládnutiu zobrazovacích metód, ich použitiu pri zobrazovaní technických objektov a štúdiu geometrických vlastností, vrátane počítačovej grafiky.   link: http://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-matematiky-a-deskriptivnej-geometrie.html?page_id=2636
Zobraziť viac

Učitelia