Prihlásiť sa
Katedra strojov a výrobných systémov ,
Katedra strojov a výrobných systémov ,
Katedra

Katedra strojov a výrobných systémov

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta

B

Učitelia B
Čierne body 0
Sledovať Neaktuálny údaj

Základné Informácie

charakteristika:

Po vzniku Mechanizačnej fakulty (1969) sa Katedra mechanizácie rastlinnej výroby stala jednou z profilujúcich katedier 
a svoju pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť zamerala na problematiku konštrukcie a využívania poľnohospodárskej techniky pri pestovaní a výrobe obilnín, strukovín, kukurice a zemiakov. Značná čast' výskumnej činnosti bola na Katedre mechanizácie rastlinnej výroby od r. 1959 až doteraz venovaná problematike agrofyziky. V tomto čase to bolo jediné vedecké pracovisko v Československu, ktoré sa začalo zaoberať fyzikálno - mechanickými vlastnosťami rastlinných materiálov.  V oblastí využívania poľnohospodárskej techniky boli práce zamerané na problematiku skupinového nasadenia strojov a ich využívanie. Neskôr sa do popredia dostala problematika vzťahu pôda - stroj - ekológia.   V zmenených podmienkach trhovej ekonomiky po r. 1989 a podľa novej profilácie študentov na Mechanizačnej fakulte, si katedra našla svoje miesto v rámci novokoncipovaného štúdia. Dnes katedra gestoruje odbor 5. 2. 46Poľnohospodárska a lesnícka technika kde v rámci bakalárskeho štúdia existujú štúdijné programyPoľnohospodárska technika Poľnohospodárska technika a komerčné činnosti. V uvedených programoch je možné pokračovať i v rámci inžinierskeho štúdia.

 

link: http://www.tf.uniag.sk/departments/katsvs/dept.php

Zobraziť všetko

Sledujúci

Kontaktuj nás

Katedra strojov a výrobných systémov
Trieda Andreja Hlinku 2 949 76 Nitra

Tel. č. : +421 37 6415301
Web:   www.tf.uniag.sk

Pravidlá používania cookies

Pindex používa cookies, aby ti spríjemnil zážitok. Prečítaj si naše  Pravidlá používania cookies.