Katedra kvality a strojárskych technológií
Katedra kvality a strojárskych technológií
Katedra

Katedra kvality a strojárskych technológií
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  •  Technická fakulta

0

Základné informácie

charakteristika: V lete roku 2004 bola katedra presťahovaná do nového pavilónu MF, kde sídli a na 3 poschodí. V súčasnosti na katedre pracuje 13 pedagogických pracovníkov (z toho 3 profesori, 2 docenti a 8 odborní asistenti), 10 vedecko-technických pracovníkov a 3 doktorandi. Kolektív úspešne rieši úlohy v pedagogicko-výchovnej a vedecko-výskumnej oblasti so zameraním na Kvalitu produkcie, Prevádzkovú bezpečnosť techniky, Spoľahlivosť techniky   link: http://www.tf.uniag.sk/departments/katspol/dept.php
Zobraziť viac

Učitelia