Katedra konštruovania strojov
Katedra konštruovania strojov
Katedra
0

Základné informácie

charakteristika: Katedra konštruovania strojov počas svojej viac ako 38 ročnej histórie sa významnou mierou zúčastňuje na rozvoji a profesijnom zameraní spočiatku študijného odboru Mechanizácia poľnohospodárstva, neskôr Mechanizačnej fakulty a v súčasnosti Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity . Katedra garantuje výučbu predmetov teoretického základu ako aj aplikované disciplíny v jednotlivých akreditovaných študijných programoch vo všetkých troch stupňov štúdia. Vo vedecko-výskumnej činnosti katedra rozvíja viacero originálnych metód, čím zaujíma významné postavenie v rámci fakulty.  Na katedre pôsobí osem pedagogických pracovníkov, traja technicko-hospodársky pracovníci, a interní doktorandi.   link: http://www.tf.uniag.sk/departments/katmech/dept.php
Zobraziť viac

Učitelia