Prihlásiť sa

Základné Informácie

charakteristika:

Základné poslanie v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu Katedra fyziky v jednotlivých obdobiach plnila striedavo ako samostatná katedra, resp. ako súčasť väčšieho celku.

Kontinuita vedecko-výskumnej činnosti Katedry fyziky je zachovaná až doteraz najmä v oblasti skúmania fyzikálnych vlastností biologických materiálov a pôdy s cieľom prispieť k opisu správania sa materiálov v meniacich sa podmienkach počas technologických procesov a tým zvýšiť možnosti uplatnenia získaných poznatkov vo výrobných technológiách, pri konštrukcii a inovácií technologických zariadení, prípadne v systémoch garantovania kvality produkcie.

 

 

link: http://www.tf.uniag.sk/departments/katfyz/dept.php

Zobraziť všetko

Sledujúci

Kontaktuj nás

Katedra fyziky
Trieda Andreja Hlinku 2 949 76 Nitra

Tel. č. : +421 37 6415301
Web:   www.tf.uniag.sk

Pravidlá používania cookies

Pindex používa cookies, aby ti spríjemnil zážitok. Prečítaj si naše  Pravidlá používania cookies.