Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Katedra

Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  •  Technická fakulta

0

Základné informácie

charakteristika: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky sa zaoberá výskumom v oblasti merania a riadenia výrobných procesov v poľnohospodárstve. Pod pôsobnosť katedry patrí vyučovanie elektrotechnických predmetov, výskum v oblasti elektroenergetiky a tiež v oblasti alternatívnych zdrojov energie. Štúdium a výskum sú podporované metodickým a aplikovaným využitím výpočtovej techniky v spojení s návrhom riešení automatizácie, robotizácie a merania v oblasti súčasného poľnohospodárstva. Neoddeliteľnou súčasťou je aj výučba základov programovania, automatizácie a predmetov súvisiacich s aplikovaním prostriedkov modernej výpočtovej techniky a elektroniky do oblasti poľnohospodárskej výroby.   link: http://www.keai.tf.uniag.sk/o-katedre?lang=CS
Zobraziť viac

Učitelia