Katedra mapovania a pozemkových úprav
Katedra mapovania a pozemkových úprav
Katedra

Katedra mapovania a pozemkových úprav
Slovenská Technická Univerzita v Bratislave  •  Stavebná fakulta

0

Základné informácie

V súčasnosti katedra zabezpečuje výučbu predmetov: kataster nehnuteľností, katastrálne mapovanie, mapy veľkých mierok, metódy analýzy dát katastra nehnuteľností, pozemkové úpravy, bonitácia pôdy a oceňovanie pozemkov, realizácia pozemkovo-právneho projektu, matematická kartografia, topografia, kartografická tvorba a reprodukcia, kartometria a digitálny kartografický model.   link: http://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-mapovania-a-pozemkovych-uprav.html?page_id=2620
Zobraziť viac

Učitelia