Prihlásiť sa
Katedra mapovania a pozemkových úprav ,
Katedra mapovania a pozemkových úprav ,
Katedra

Katedra mapovania a pozemkových úprav

Slovenská Technická Univerzita v Bratislave Stavebná fakulta

A

Učitelia A
Čierne body 0
Sledovať Neaktuálny údaj

Základné Informácie

V súčasnosti katedra zabezpečuje výučbu predmetov: kataster nehnuteľností, katastrálne mapovanie, mapy veľkých mierok, metódy analýzy dát katastra nehnuteľností, pozemkové úpravy, bonitácia pôdy a oceňovanie pozemkov, realizácia pozemkovo-právneho projektu, matematická kartografia, topografia, kartografická tvorba a reprodukcia, kartometria a digitálny kartografický model.

 

link: http://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-mapovania-a-pozemkovych-uprav.html?page_id=2620

Zobraziť všetko

Sledujúci

Kontaktuj nás

Katedra mapovania a pozemkových úprav
Radlinského 11, 813 68 Bratislava

Tel. č. : +421 2 5292 3006
Web:   svf.stuba.sk

Pravidlá používania cookies

Pindex používa cookies, aby ti spríjemnil zážitok. Prečítaj si naše  Pravidlá používania cookies.