Katedra kovových a drevených konštrukcií
Katedra kovových a drevených konštrukcií
Katedra

Katedra kovových a drevených konštrukcií
Slovenská Technická Univerzita v Bratislave  •  Stavebná fakulta

0

Základné informácie

V oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti katedra zabezpečuje širokú škálu disciplín súvisiacich s návrhom kovových a drevených konštrukcií a mostov so zameraním na aplikáciu najnovších výsledkov vedy zohľadňujúcich nielen bezpečnosť, ale aj životnosť a spoľahlivosť konštrukcií.   link: http://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-kovovych-a-drevenych-konstrukcii.html?page_id=2604
Zobraziť viac

Učitelia