Základné informácie

charakteristika: Katedra práva vznikla 1. júla 1990 rozdelením Katedry plánovania, práva a obchodnej politiky. Dôvodom vzniku samostatnej katedry bola najmä zmena ekonomického systému a evidentná potreba poskytnúť študentom extenzívnu výučbu práva, znalosť, ktorá je nevyhnutnou podmienkou pre prax dobrého ekonóma, ale aj každého odborníka v oblasti poľnohospodárstva. Jednou z úloh katedry je okrem zabezpečovania výučby disciplíny Základy práva, ktorého absolvovanie je nevyhnutným predpokladom pre výučbu ďalších právnych disciplín zabezpečovaných katedrou: (Občianske právo, Obchodné právo, Pracovné právo, Medzinárodné právo, Správne právo, Trestné právo, Agrárne právo) je aj posilnenie právneho vedomia študentov. Spätosť úloh katedry a zamerania Fakulty ekonomiky a manažmentu, ktorej bola súčasťou do roku 2004, našla svoje vyjadrenie v zriadení novej študijnej špecializácie Ekonomika a právo, ktorú si študenti mohli zvoliť po prvýkrát v akademickom roku 1998/1999. Nová špecializácia prešla niekoľkými reformnými procesmi a v súčasnosti patrí k študijným špecializáciám odboru Ekonomika poľnohospodárstva pod názvom Podnikanie a právo v poľnohospodárstve.   link: http://www.fesrr.uniag.sk/kp
Zobraziť viac

Učitelia