Základné informácie

charakteristika: Katedra európskych štúdií (KEŠ) bola založená v roku 2004 ako súčasť Fakulty Európskych štúdií a regionálneho rozvoja. Vznikla ako nová moderná katedra so zameraním na oblasť európskych štúdií. Dňa 1.8.2010 bola katedra premenovaná na katedru európskych politík. Misiou KEP je vyvíjanie pedagogických a vedecko-výskumných aktivít so zámerom čo najúčinnejšieho zabezpečenia uskutočnenia primárneho cieľa SPU: Vychovanie úspešného, v európskom priestore konkurencieschopného, morálneho a humánneho absolventa prostredníctvom excelentného výskumu a transferu odborných, európskych a humánnych hodnôt a vedeckých poznatkov v záujme všestranného obohatenia a rozvoja vedomostí a osobnosti študentov a spoločnosti.   link: http://www.fesrr.uniag.sk/kes
Zobraziť viac

Učitelia