Prihlásiť sa

Základné Informácie

charakteristika:

Katedra ekológie bola zriadená na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre v roku 1995, súčasne so vznikom novej Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI), kde pôsobila až do 1. apríla 2004, kedy bola organizačne začlenená do novovytvorenej Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja (FEŠRR) SPU v Nitre.
Bola zriadená ako katedra s celouniverzitnou pôsobnosťou na zabezpečenie výučby ekológie, ekologických disciplín, na všetkých fakultách SPU.

Katedra ekológie zabezpečovala výučbu ekológie na FZKI pre študijné odbory Záhradníctvo a Krajinné inžinierstvo a pre študijné odbory na bývalej Agronomickej fakulte, najmä pre študijný odbor Aplikovaná biológia. Menovite predmety: Ekológia (Základy ekológie), Ekológia rastlín, Ekológia drevín, Krajinná ekológia, Environmentálna ekológia, Biosozológia, Ekologické inžinierstvo.

 

link: http://www.fesrr.uniag.sk/ke

Zobraziť všetko

Sledujúci

Kontaktuj nás

Katedra ekológie
Trieda Andreja Hlinku 2 94976 Nitra

Tel. č. : +421 37 6415730
Web:   www.fesrr.uniag.sk

Pravidlá používania cookies

Pindex používa cookies, aby ti spríjemnil zážitok. Prečítaj si naše  Pravidlá používania cookies.