Katedra pedagogiky a psychológie
Katedra pedagogiky a psychológie
Katedra

Základné informácie

charakteristika: Katedra pedagogiky a psychológie FEM SPU zabezpečuje vyučovanie pedagogických, psychologických a iných spoločensko-vedných disciplín v podmienkach Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, odbornú pedagogicko-psychologickú prípravu učiteľov odborných poľnohospodárskych predmetov pre stredné školy, odbornú pedagogicko-psychologickú prípravu majstrov odbornej výchovy v poľnohospodárskom vzdelávaní ako aj pedagogicko-psychologickú prípravu vysokoškolských učiteľov pôsobiacich na SPU v Nitre. Významnú úlohu zohráva katedra v súčasnom období v rámci celoživotného vzdelávania učiteľov ako akreditované pracovisko Ministerstva školstva SR. Okrem vzdelávacej činnosti KPaP ako jediné pracovisko svojho zamerania na Slovensku realizuje vedecko-výskumnú činnosť v oblasti sekundárneho a vysokoškolského poľnohospodárskeho vzdelávania a poradenskú činnosť pre stredné poľnohospodárske školstvo.   link: http://www.fem.uniag.sk/IS/katedry_view/main.php?fem_katedry_id=1190&x=1042
Zobraziť viac

Učitelia