Katedra odborného jazykového vzdelávania
Katedra odborného jazykového vzdelávania
Katedra

Katedra odborného jazykového vzdelávania
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  •  Fakulta ekonomiky a manažmentu

0

Základné informácie

charakteristika: Prioritou katedry je výučba a výskum, orientovaný na jazykové vzdelávanie všetkých foriem štúdia. Je evidentné, že naším prvoradým cieľom je vidieť študentov ako rovnocenných partnerov, ktorí chcú nadobudnúť čo najviac vedomostí vo svojom odbore. Tento aspekt nás vedie k tomu, aby sme dávali viac priestoru študentom na realizáciu, vytváranie a prezentáciu vlastných projektov, aby sme prijímali ich argumenty a riešili problémy. Iba tak môžeme prispieť k zvýšeniu úspešnosti našich absolventov na domácom a zahraničnom trhu.   link: http://www.fem.uniag.sk/IS/katedry_view/main.php?fem_katedry_id=1170&x=1042
Zobraziť viac

Učitelia