Katedra informačných systémov
Katedra informačných systémov
Katedra

Základné informácie

charakteristika: Existencia Katedry informačných systémov súvisí so zriadením Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva v Košiciach v roku 1946. V tomto roku na poľnohospodárskom odbore (fakulte) v štruktúre 15 ústavov (katedier) vznikol Ústav poľnohospodárskej spravovedy a účtovníctva.   link: http://www.fem.uniag.sk/IS/katedry_view/main.php?fem_katedry_id=101140&x=1042
Zobraziť viac

Učitelia