Katedra konštrukcií pozemných stavieb
Katedra konštrukcií pozemných stavieb
Katedra

Katedra konštrukcií pozemných stavieb
Slovenská Technická Univerzita v Bratislave  •  Stavebná fakulta

0

Základné informácie

Je profilovou katedrou študijného odboru "architektúra a pozemné stavby", na ktorom má ťažisko svojho pedagogického pôsobenia. Katedra spolupracuje s firmami stavebnej praxe, ako vo vývoji nových prvkov a detailov a ich experimentalnom fyzikalno-technickom overovaní tak aj v oblasti projektovania náročnych objektov bytových, občianskych, priemyselných a poľnohospodarskych stavieb.   link: http://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-konstrukcii-pozemnych-stavieb.html?page_id=2588
Zobraziť viac

Učitelia