Katedra štatistiky a operačného výskumu
Katedra štatistiky a operačného výskumu
Katedra

Katedra štatistiky a operačného výskumu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  •  Fakulta ekonomiky a manažmentu

0

Základné informácie

charakteristika: Vznik a činnosť Katedry štatistiky a operačného výskumu je spojená so vznikom samotnej Prevádzkovo ekonomickej fakulty (PEF) v roku 1959. Fakulta vznikla na základe dvoch katedier ekonomického a spoločensko-vedného zamerania a to Katedry ekonomiky a organizácie socialistických poľnohospodárskych podnikov a Katedry spoločenských vied.  Už v roku 1960 vzniká odčlenením od Katedry ekonomiky a organizácie socialistických poľnohospodárskych podnikov Katedra účtovníctva, štatistiky a práva.   link: http://www.fem.uniag.sk/IS/katedry_view/main.php?fem_katedry_id=1150&x=1042
Zobraziť viac

Učitelia