Prihlásiť sa
Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov ,
Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov ,
Katedra

Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta biotechnológie a potravinárstva

B

Učitelia B
Čierne body 0
Sledovať Neaktuálny údaj

Základné Informácie

charakteristika:

Vedecká činnosť:

  • Hodnotenie kvality jatočného tela ošípaných a iných monogastrických zvierat.
  • Hodnotenie kvality mäsa a mäsových výrobkov úžitkových typov ošípaných a hydiny.
  • Overenie účinku probiotík na mäsovú úžitkovosť, histologickú, histochemickú a technologickú kvalitu mäsa kurčiat rôznych hybridných kombinácií.
  • Sledovania vplyvu prídavku rastlinných extraktov a včelích produktov na kvalitu hydinového mäsa a mäsových výrobkov.
  • Štúdium kvality biomäsa a stanovenie štandardov pre biomäso.
  • Sledovanie fyzikálnochemických, mikrobiologických a technologických znakov kvality mlieka v závislosti od genotypu a podmienok v chove. Hodnotenie výskytu vybraných druhov mikroorganizmov v surovom kravskom mlieku, ich enzymatickej činnosti a vplyvu na vybrané zložky mlieka a mliečnych výrobkov.
  • Zdroje kontaminácie mlieka a mliečnych výrobkov enterokokmi s antibiotickou rezistenciou
  • Vývoj a modelovanie procesov zrenia syrov z bovinných mliek, hodnotenie mikrobiologických, biochemických procesov zrenia syrov a ich znakov kvality.

Riešené oblasti sú načrtnuté stručne. Oblasti riešenia naznačujú, že katedra sa zameriava na problematiku živočíšnych produktov a potravín zo širokého pohľadu.


link: http://fbp.uniag.sk/91/katedra-hodnotenia-a-spracovania-zivocisnych-produktov/

Zobraziť všetko

Sledujúci

Kontaktuj nás

Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov
Tr. A. Hlinku 2 949 76 Nitra

Tel. č. : +421 37 6415524
Web:   www.fbp.uniag.sk/

Pravidlá používania cookies

Pindex používa cookies, aby ti spríjemnil zážitok. Prečítaj si naše  Pravidlá používania cookies.