Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov
Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov
Katedra

Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  •  Fakulta biotechnológie a potravinárstva

0

Základné informácie

charakteristika: Vedecká činnosť: Hodnotenie kvality jatočného tela ošípaných a iných monogastrických zvierat. Hodnotenie kvality mäsa a mäsových výrobkov úžitkových typov ošípaných a hydiny. Overenie účinku probiotík na mäsovú úžitkovosť, histologickú, histochemickú a technologickú kvalitu mäsa kurčiat rôznych hybridných kombinácií. Sledovania vplyvu prídavku rastlinných extraktov a včelích produktov na kvalitu hydinového mäsa a mäsových výrobkov. Štúdium kvality biomäsa a stanovenie štandardov pre biomäso. Sledovanie fyzikálnochemických, mikrobiologických a technologických znakov kvality mlieka v závislosti od genotypu a podmienok v chove. Hodnotenie výskytu vybraných druhov mikroorganizmov v surovom kravskom mlieku, ich enzymatickej činnosti a vplyvu na vybrané zložky mlieka a mliečnych výrobkov. Zdroje kontaminácie mlieka a mliečnych výrobkov enterokokmi s antibiotickou rezistenciou Vývoj a modelovanie procesov zrenia syrov z bovinných mliek, hodnotenie mikrobiologických, biochemických procesov zrenia syrov a ich znakov kvality. Riešené oblasti sú načrtnuté stručne. Oblasti riešenia naznačujú, že katedra sa zameriava na problematiku živočíšnych produktov a potravín zo širokého pohľadu. link: http://fbp.uniag.sk/91/katedra-hodnotenia-a-spracovania-zivocisnych-produktov/
Zobraziť viac

Učitelia