Základné informácie

charakteristika: Hlavnými prioritami výskumu Katedry chémie v roku 2010 bola bezpečnosť potravín a potravinových surovín vo vzťahu k metalickej kontaminácii pôd, vplyvu priemyselných imisií resp. starých environmetálnych záťaží vo vytypovaných lokalitách Slovenska, ako aj k rôznej úrovni metalickej záťaže pôd v modelových podmienkach. Predmetom výskumu katedry je aj problematika využitia biokalu a možnosti jeho aplikácie v poľnohospodárstve. Ďalšou oblasťou výskumu boli vzťahy medzi obsahom vybraných nutričných látok a chemoprotektívnych zlúčenín s antioxidačným resp. antikarcinogénnym účinkom a obsahom rizikových kovov v konzumných častiach potravinových surovín rastlinného pôvodu (vybrané druhy zeleniny, strukoviny, zemiaky, pseudocereálie alebo drobné lesné ovocie) a vybraných druhov potravín (technologicky spracované zeleninové výrobky, rôzne druhy slovenských vín, cereálne výrobky). link: http://fbp.uniag.sk/89/katedra-chemie/
Zobraziť viac

Učitelia