Základné informácie

charakteristika: Vedecko-výskumná činnosť katedry je zameraná na epidemiologický výskum stravovacích zvyklostí obyvateľov jednotlivých regiónov Slovenska, na preventívne pôsobenie výživou a životným štýlom pred civilizačnými ochoreniami (kardiovaskulárne ochorenia, najmä ateroskleróza, hypertenzia, onkologické choroby, obezita, diabetes mellitus, osteoporóza a i.). V tomto smere je zameraná aj činnosť poradne zdravia, v rámci ktorej sa sústreďujeme na monitoring rizikových faktorov (predovšetkým lipidových parametrov, ktoré sú príčinou morbidity a mortality najčastejšie sa vyskytujúcich kardiovaskulárnych ochorení). V oblasti kardiovaskulárnych chorôb sa zameriavame na aktivity k projektu „Zdravá výživa pre zdravé srdce“ a podstatnou súčasťou vedecko-výskumnej činnosti je sledovanie antioxidačného potenciálu rastlinných zdrojov.  link: http://www.kvl.civio.sk/
Zobraziť viac

Učitelia