Prihlásiť sa
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie ,
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie ,
Katedra

Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

A

Učitelia A
Čierne body 0
Sledovať Neaktuálny údaj

Základné Informácie

charakteristika:

Hlavným zámerom katedry udržateľného poľnohospodárstva a herbológie je výchovno-vzdelávacia, vedecko-výskumná a podnikateľská činnosť. Výučba predmetov na katedre je zameraná do oblastí udržateľného a ekologického poľnohospodárstva, agroenvironmentálnych indikátorov udržateľnosti, projektovania udržateľných poľnohospodárskych systémov, regulácie zaburinenosti na základe biologických a ekologických vlastností burín chemickými, kultúrnymi a nechemickými metódami, pestovanie a spracovanie liečivých a koreninových rastlín, ako aj rozvoj mimoprodukčných funkcií poľnohospodárstva a agroturistiky.

Výskumná činnosť katedry vychádza z európskeho modelu polyfunkčného poľnohospodárstva a z koncepcie Európskej únie. Stratégia výskumu katedry sa opiera o systémový prístup, ktorý umožňuje realizovať poľnohospodársku produkciu a súčasne i ochranu a udržateľnú exploatáciu prírodných zdrojov. Kľúčovým výskumom v podmienkach katedry sú:

 • udržateľné poľnohospodárske systémy a hodnotenie ich udržateľnosti agro-environmentálnymi indikátormi,
 • udržateľné a trhovo orientované systémy hospodárenia na pôde (integrované, ekologické, s potravinárskou a nepotravinárskou produkciou),
 • testovanie trvalej udržateľnosti rôznych agroekosystémov prostredníctvom agroenvironmentálnych indikátorov,
 • produkčné a mimoprodukčné funkcie poľnohospodárstva Podunajskej nížiny,
 • teoretické a metodologické aspekty výskumu burín (druhová diverzita, rezistencia, kultúrne, chemické a nechemické metódy regulácie zaburinenosti, ochrana životného prostredia),
 • optimalizácia pestovateľských technológií liečivých a aromatických rastlín v konvenčnom a ekologickom systéme hospodárenia,
 • prieskum autochtónneho a alochtónneho genofondu vybraných druhov rastlín s liečivými vlastnosťami v Slovenskej republike,
 • využitie fytomasy pozberových zvyškov a medziplodín na úrodnosť pôdy a ochranu jej vlastností,
 • kvantifikácia dopadu vstupu poľnohospodárstva do Európskej únie na rastlinnú produkciu, jej produkčné, ekonomické a ekologické dimenzie - návrh alternatívnych štruktúr (Žitný ostrov, Nitrianska, Žitavská a Trnavská pahorkatina),
 • kvantifikácia súčasného i budúceho potenciálu Podunajskej nížiny pre rozvoj udržateľnej prírodnej turistiky,
 • obnoviteľné zdroje energie,
 • rozvoj cestovného ruchu (agroturizmu).


link: http://fapz.uniag.sk/_kuph.html

Zobraziť všetko

Sledujúci

Kontaktuj nás

Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie
Trieda A. Hlinku 2 949 76 Nitra

Tel. č. : +421 37 6415514
Web:   fapz.uniag.sk

Pravidlá používania cookies

Pindex používa cookies, aby ti spríjemnil zážitok. Prečítaj si naše  Pravidlá používania cookies.