Prihlásiť sa
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín ,
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín ,
Katedra

Učitelia 0
Čierne body 0
Sledovať Neaktuálny údaj

Základné Informácie

charakteristika:

Vedecká profilácia katedry obsahuje široké spektrum problémov, na ktoré sa katedra orientuje. Výskum je zameraný najmä na problematiku:

 • floristicko-produkčných zmien rôznych typov trávnych porastov (TP) modifikovanou pratotechnikou,
 • opakovanú renováciu TP v určitej časovej perióde,
 • trvalo udržateľnú exploatáciu trávnych ekosystémov,
 • obnovu opustených a ruderalizovaných trávnych stanovíšť,
 • procesov samozatrávnenia zanedbaných TP a orných pôd a možnosti jeho usmernenia,
 • využívanie TP pasením koní, volkov, býčkov, zimné pasenie dobytka,
 • mimoprodukčné (ekologické) funkcie antropogénne využívaných TP, 
 • hodnotenie a porovnávanie kvalitatívnych parametrov krmu štandardnými európskymi metódami,
 • vyhľadávanie vhodných genetických zdrojov tráv a leguminóz (ekotypy) na rozšírenie genofondu za účelom šľachtenia kultivarov so zníženými vstupmi v produkčnom procese,
 • produkčného procesu a kvalitu krmu hlavných leguminóz (lucerna siata, ďatelina lúčna),
 • netradičných kŕmnych plodín a ich ďalšej exploatácie v poľnohospodárskej praxi,
 • tvorby biomasy pri rozdielnom ošetrovaní TP bez krmovinárskeho využitia, 
 • inputu energie do trávnych ekosystémov a krmovín na ornej pôde a ich kvantifikáciu,
 • trávnikárstva vzhľadom na jeho prudký rozvoj v európskom a svetovom meradle.

V blízkej budúcnosti je predpoklad riešenia:

 • dopadov klimatických zmien na exploatáciu trávnych porastov,
 • nedostatku energetických zdrojov, resp. využívaním obnoviteľných zdrojov - biomasy.


link: http://www.ktekp.fapz.uniag.sk/

Zobraziť všetko

Sledujúci

Kontaktuj nás

Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín
Trieda A. Hlinku 2 949 76 Nitra

Tel. č. : +421 37 6415514
Web:   fapz.uniag.sk

Pravidlá používania cookies

Pindex používa cookies, aby ti spríjemnil zážitok. Prečítaj si naše  Pravidlá používania cookies.