Základné informácie

charakteristika: V súčasnosti riešené projekty Racionalizácia pestovateľského systému slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) v podmienkach globálnej zmeny klímy Využitie biomasy z obnoviteľných zdrojov na energetické účely  Produkcia a kvalita významných druhov poľných plodín, pri uplatnení prvkov racionalizačných technológii v podmienkach klimatickej zmeny Produkčný proces poľných plodín pri rôznych systémoch obrábania pôdy, aplikácie priemyselných hnojív a zvyškov rastlín s ohľadom na zachovanie a zvyšovanie úrodnosti pôdy link: http://www.krv.fapz.uniag.sk/Krv_sk.htm
Zobraziť viac

Učitelia