Základné informácie

charakteristika: Výskum v oblasti: prevencie porúch plodnosti zvierat porúch reprodukčnej imunológie determinácie príčin porúch peripartálneho štádia postnatálnych chorôb mláďat prevencie infekčných ochorení monitoring infekčných príčin porúch plodnosti zvierat nových diagnostických a imunoprofylaktických preparátov - biotechnickej konštrukcie link: http://kvd.fapz.uniag.sk/index.html
Zobraziť viac

Učitelia