Prihlásiť sa

Základné Informácie

charakteristika:

Vo svojej činnosti sa Katedra pedológie a geológie zameriava na problematiku hodnotenia produkčnej schopnosti pôdy. Katedra analyzuje základné chemické a fyzikálne ukazovatele stavu pôdy, ale zameriava sa aj na riešenie velmi špecifických problémov ak sú:

  • analýzy kvality pôdneho humusu a modelovanie bilancie uhlíka v pôdach
  • hodnotenie vplyvov sústav hospodárenia na fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti pôd
  • analýzy nábojových charakteristík pôdy, zloženie a vlastnosti HK a FK
  • stanovenie labilného uhlíka a potenciálne mineraalizovatelného dusíka v pôde a foriem organického dusíka v pôdach
  • chemické zloženie rastlinných zvyškov a bilanciu pôdnej organickej hmoty
  • pôdnu textúru a štruktúru a vodoodolnost pôdnych agregátov
  • kontamináciu pôd tažkými kovmi a ochranu pôd, povrchových a podzemných vôd.


link: http://www.kpg.fapz.uniag.sk/

Zobraziť všetko

Sledujúci

Kontaktuj nás

Katedra pedológie a geológie
Trieda A. Hlinku 2 949 76 Nitra

Tel. č. : +421 37 6415514
Web:   fapz.uniag.sk

Pravidlá používania cookies

Pindex používa cookies, aby ti spríjemnil zážitok. Prečítaj si naše  Pravidlá používania cookies.