Základné informácie

charakteristika: Vo svojej činnosti sa Katedra pedológie a geológie zameriava na problematiku hodnotenia produkčnej schopnosti pôdy. Katedra analyzuje základné chemické a fyzikálne ukazovatele stavu pôdy, ale zameriava sa aj na riešenie velmi špecifických problémov ak sú: analýzy kvality pôdneho humusu a modelovanie bilancie uhlíka v pôdach hodnotenie vplyvov sústav hospodárenia na fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti pôd analýzy nábojových charakteristík pôdy, zloženie a vlastnosti HK a FK stanovenie labilného uhlíka a potenciálne mineraalizovatelného dusíka v pôde a foriem organického dusíka v pôdach chemické zloženie rastlinných zvyškov a bilanciu pôdnej organickej hmoty pôdnu textúru a štruktúru a vodoodolnost pôdnych agregátov kontamináciu pôd tažkými kovmi a ochranu pôd, povrchových a podzemných vôd. link: http://www.kpg.fapz.uniag.sk/
Zobraziť viac

Učitelia