Katedra hydrotechniky
Katedra hydrotechniky
Katedra

Základné informácie

V súčasnom období zabezpečuje táto katedra výučbu teoretických predmetov: hydraulika, hydraulika podzemných vôd, prúdenie tekutín, ako aj základných odborných predmetov: využitie vodnej energie, hate, vodné cesty a plavba a tiež predmetov špecializácie ako sú: hydroenergetika, malé vodné elektrárne, konštrukcie uzáverov vodných stavieb, hydrotechnický výskum a iné, koncipované podľa potrieb praxe.   link: http://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-hydrotechniky.html?page_id=2572
Zobraziť viac

Učitelia