Prihlásiť sa

Základné Informácie

charakteristika:

Výskum na Katedre ochrany rastlín je zameraný na agroekologické štúdie živočíšnych škodcov a rastlinných chorôb v hospodársky najvýznamnejších plodinách (kukurica, pšenica, slnečnica), v porastoch energetických vŕb, na význam hmyzu v agroekosystémoch, entomofaunu parazitických burín, ekológiu a genetiku entomopatogénnych húb. Riešili sa viaceré vedecké projekty týkajúce sa živočíšnych škodcov a rastlinných patogénov a ich biologickej regulácie. Katedra je dobre etablovaná vo vedeckej komunite, čo je zrejmé aj z veľkého počtu publikovaných prác v medzinárodných časopisoch. Ako súčasť Excelentného centra ochrany a využívania agrobiodiverzity je vybavená modernými zariadeniami pre účely vedeckej práce, vrátane fytopatologického a entomologického výskumu. Výučbu predmetov zabezpečujú skúsení, odborne spôsobilí pedagogickí pracovníci, ktorí sú zároveň aj vedúcimi záverečných prác na bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni vysokoškolského štúdia. Vo vyučovacom procese sa okrem e-learningu začínajú uplatňovať aj prvky m-learningu. 


link: http://www.kor.fapz.uniag.sk/

Zobraziť všetko

Sledujúci

Kontaktuj nás

Katedra ochrany rastlín
Trieda A. Hlinku 2 949 76 Nitra

Tel. č. : +421 37 6415514
Web:   fapz.uniag.sk

Pravidlá používania cookies

Pindex používa cookies, aby ti spríjemnil zážitok. Prečítaj si naše  Pravidlá používania cookies.