Prihlásiť sa
Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat ,
Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat ,
Katedra
B

Učitelia B
Čierne body 0
Sledovať Neaktuálny údaj

Základné Informácie

charakteristika:

Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat vznikla v roku 1956 pod vedením prof. Ing. Antona Groma, DrSc. Základnými disciplínami sú : Chov hydiny, Rybárstvo, Včelárstvo, Poľovníctvo a Chov kožušinových zvierat. Tieto základné disciplíny sa rozšírili o celú škálu doplňujúcich predmetov.
V oblasti vedecko-výskumnej sa katedra zameriava na riešení aktuálnych problémov poľnohospodárskej výroby a rozšírení vedeckých poznatkov v rámci jednotlivých špecializovaných odborných úsekov katedry, ako je Chov hydiny, Chov králikov a kožušinových zvierat, Poľovníctvo, Rybárstvo a Včelárstvo. V rámci medzinárodných a domácich výskumných projektov spolupracuje s univerzitnými a vedeckými pracoviskami v zahraničí, hlavne zapojením sa do riešenia výskumu v rámci medzinárodných projektov. Katedra všestranne podporuje študentskú vedeckú činnosť, organizuje študijné pobyty pedagogickým a vedeckým pracovníkom na vzdelávacích a vedeckých inštitúciách u nás a v zahraničí.


link: http://fapz.uniag.sk/_khmhz.html

Zobraziť všetko

Sledujúci

Kontaktuj nás

Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat
Trieda A. Hlinku 2 949 76 Nitra

Tel. č. : +421 37 6415514
Web:   fapz.uniag.sk

Pravidlá používania cookies

Pindex používa cookies, aby ti spríjemnil zážitok. Prečítaj si naše  Pravidlá používania cookies.