Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat
Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat
Katedra

Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  •  Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

0

Základné informácie

charakteristika: Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat vznikla v roku 1956 pod vedením prof. Ing. Antona Groma, DrSc. Základnými disciplínami sú : Chov hydiny, Rybárstvo, Včelárstvo, Poľovníctvo a Chov kožušinových zvierat. Tieto základné disciplíny sa rozšírili o celú škálu doplňujúcich predmetov.V oblasti vedecko-výskumnej sa katedra zameriava na riešení aktuálnych problémov poľnohospodárskej výroby a rozšírení vedeckých poznatkov v rámci jednotlivých špecializovaných odborných úsekov katedry, ako je Chov hydiny, Chov králikov a kožušinových zvierat, Poľovníctvo, Rybárstvo a Včelárstvo. V rámci medzinárodných a domácich výskumných projektov spolupracuje s univerzitnými a vedeckými pracoviskami v zahraničí, hlavne zapojením sa do riešenia výskumu v rámci medzinárodných projektov. Katedra všestranne podporuje študentskú vedeckú činnosť, organizuje študijné pobyty pedagogickým a vedeckým pracovníkom na vzdelávacích a vedeckých inštitúciách u nás a v zahraničí. link: http://fapz.uniag.sk/_khmhz.html
Zobraziť viac

Učitelia