Prihlásiť sa
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín   ,
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín   ,
Katedra

Základné Informácie

charakteristika:

Výskum na Katedre genetiky a šľachtenia rastlín FAPZ SPU v Nitre má svoje miesto
v Európskom priestore v oblasti priorít Globálne zmeny a ekosystémy v jej časti biodiverzita.

Hlavné smery výskumu katedry sa realizujú v nasledovných oblastiach.

  • Aplikovaná genetika.
  • Záchrana a ochrana biologických zdrojov.
  • Využitie biodiverzity netradičných potravinových zdrojov.
  • Rastlinné biotechnológie.

Na úseku aplikovanej genetiky je výskum zameraný na genetické mapovanie genómov rastlín retrotranspozónovými
a mikrosatelitnými markérmi. Pomocou analýzy polymorfizmu medzigénovej DNA sa študujú fylogenetické vzťahy genómov rastlín a posudzuje sa pravosť a pôvod genotypov na základe DNA odtlačkov.

Rozsiahly výskum zameraný na ochranu biologickej rozmanitosti pôvodných druhov rastlín na Slovensku,
spolu s uchovávaním biologického materiálu, rieši možnosti jeho využívania pre tvorbu nových genotypov
kultúrnych rastlín, hospodárskom využívaní prírodného bohatstva a budovania informačnej siete popisnej morfológie
a genetickej analýzy zbierok genofondu rastlín a netradičných potravinových zdrojov.

 

link: http://www.kgsr.fapz.uniag.sk/

Zobraziť všetko

Sledujúci

Kontaktuj nás

Katedra genetiky a šlachtenia rastlín  
Trieda A. Hlinku 2 949 76 Nitra

Tel. č. : +421 37 6415514
Web:   fapz.uniag.sk

Pravidlá používania cookies

Pindex používa cookies, aby ti spríjemnil zážitok. Prečítaj si naše  Pravidlá používania cookies.