Katedra genetiky a plemenárskej biológie  
Katedra genetiky a plemenárskej biológie  
Katedra

Základné informácie

charakteristika: Štúdium a hodnotenie biologických charakteristík plemien jednotlivých druhov HZ Tvorba databázového a informačného analytického systému kvalitatívnych a kvantitatívnych vlastností zvierat Rozpracovanie a aplikácia metód zvyšovania efektívnosti šľachtenia zvierat Riešenie otázok genetickej a ekonomickej optimalizácie programov rozvoja plemien zvierat Riešenie otázok biodiverzity v populáciách zvierat   link: http://www.kgpb.fapz.uniag.sk/
Zobraziť viac

Učitelia