Prihlásiť sa
Katedra environmentalistiky a zoológie   ,
Katedra environmentalistiky a zoológie   ,
Katedra

Učitelia B
Čierne body 0
Sledovať Neaktuálny údaj

Základné Informácie

charakteristika:

Katedra environmentalistiky a zoológie v rámci Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov zabezpečuje výučbu predmetov úzko spojených s ochranou a tvorbou životného prostredia, ekológiou, zoológiou. Z hľadiska vedecko-výskumnej činnosti sa katedra zameriava na monitorovanie a hodnotenie diverzity biocenóz, monitorovanie úrovne znečisťovania vybraných prírodných zdrojov (pôda, voda), riešením problémov dynamiky živín v pôde v súvislosti s tendenciou trvaloudržateľného poľnohospodárstva a globálnou zmenou klímy, sledovanie vybraných zoocenóz a ich ovplyvňovanie poľnohospodárskou výrobou. V súčasnosti pracujú na katedre 4 docenti, 4 odborní asistenti s titulom CSc, resp. PhD. Katedra v súčastnosti školí 2 interné doktorandky. Realizáciu výskumných prác pomáhajú zabezpečovať 4 technici.


link: http://fapz.uniag.sk/_kez.html

Zobraziť všetko

Sledujúci

Kontaktuj nás

Katedra environmentalistiky a zoológie  
Trieda A. Hlinku 2 949 76 Nitra

Tel. č. : +421 37 6415514
Web:   fapz.uniag.sk

Pravidlá používania cookies

Pindex používa cookies, aby ti spríjemnil zážitok. Prečítaj si naše  Pravidlá používania cookies.