Katedra environmentalistiky a zoológie  
Katedra environmentalistiky a zoológie  
Katedra

Základné informácie

charakteristika: Katedra environmentalistiky a zoológie v rámci Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov zabezpečuje výučbu predmetov úzko spojených s ochranou a tvorbou životného prostredia, ekológiou, zoológiou. Z hľadiska vedecko-výskumnej činnosti sa katedra zameriava na monitorovanie a hodnotenie diverzity biocenóz, monitorovanie úrovne znečisťovania vybraných prírodných zdrojov (pôda, voda), riešením problémov dynamiky živín v pôde v súvislosti s tendenciou trvaloudržateľného poľnohospodárstva a globálnou zmenou klímy, sledovanie vybraných zoocenóz a ich ovplyvňovanie poľnohospodárskou výrobou. V súčasnosti pracujú na katedre 4 docenti, 4 odborní asistenti s titulom CSc, resp. PhD. Katedra v súčastnosti školí 2 interné doktorandky. Realizáciu výskumných prác pomáhajú zabezpečovať 4 technici. link: http://fapz.uniag.sk/_kez.html
Zobraziť viac

Učitelia