Prihlásiť sa
Katedra cudzích jazykov ,
Katedra cudzích jazykov ,
Katedra

Základné Informácie

charakteristika:

Katedra cudzích jazykov bola založená v školskom roku 1971/72 na Pobočke VŠE v Košiciach, a to rozdelením pôvodnej Katedry spoločenských vied pod názvom Katedra jazykov a telesnej výchovy. Katedra jazykov a telesnej výchovy vznikla ako výraz dôležitosti, ktorú vtedajšie vedenie Pobočky VŠE venovalo výučbe cudzích jazykov. Okrem základnej výučby odborného jazyka bola jazyková príprava študentov realizovaná aj v rámci predmetu Hospodárska geografia krajín hovoriacich príslušným jazykom (anglickým, nemeckým, ruským a francúzskym). Išlo o predmet, ktorý bol prednášaný a skúšaný v cudzom jazyku.

Základným poslaním katedry je zabezpečovať výučbu cudzích jazykov vo všetkých formách štúdia na fakulte. Študenti PHF povinne študujú dva svetové jazyky podľa vlastného výberu, pričom spravidla pokračujú v štúdiu cudzích jazykov, ktoré už študovali na strednej škole. Môžu si vybrať z týchto cudzích jazykov: anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk a slovenský jazyk pre zahraničných študentov. Po absolvovaní povinnej jazykovej výučby môžu študenti navštevovať aj fakultatívne jazykové kurzy.

 

link: http://www.euke.sk/?q=200&p=291

Zobraziť všetko

Sledujúci

Kontaktuj nás

Katedra cudzích jazykov
Tajovsk eacute;ho 13 041 30 Košice

Tel. č. : +421 (0)55 722 31 11
Web:   phf.euba.sk

Pravidlá používania cookies

Pindex používa cookies, aby ti spríjemnil zážitok. Prečítaj si naše  Pravidlá používania cookies.