Základné informácie

charakteristika: Predmety vyučované v rámci katedry poskytujú študentom nielen potrebné teoretické znalosti, ale rovnaký dôraz je kladený aj na rozvíjanie praktických manažérskych zručností a vedomostí. Okrem vyučovacieho procesu katedra zabezpečuje Študenskú vedecko - odbornú činnosť. Vedecko - výskumná činnosť katedry sa zameriava na vybrané problémy z oblasti riadenia slovenských podnikov.  Katedra sa zapája aj do spolupráce s domácimi a zahraničnými inštitúciami, medzi ktoré hlavne patria: Univerzita Komenského Bratislava, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Masarykova univerzita v Brne, Akademia Ekonomiczna Krakow, Obchodno-podnikatelská fakulta Karvina, Ekonomická fakulta Vysokej školy banskej Technickej univerzity Ostrava, Ekonomicko-humanitný inštitút v Rivne (Ukrajina).   link: http://www.euke.sk/?q=200&p=57
Zobraziť viac

Učitelia