Katedra hospodárskej informatiky a matematiky
Katedra hospodárskej informatiky a matematiky
Katedra

Katedra hospodárskej informatiky a matematiky
Ekonomická univerzita v Bratislave  •  Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

0

Základné informácie

charakteristika: Naša katedra Hospodárskej Informatiky a Matematiky má silné väzby s ostatnými katedrami na Podnikovohospodárskej fakulte v Košiciach a tiež s komerčnými partnermi v Českej a Slovenskej republike. Zamestnanci a vedecky pracujúci študenti na katedre sa v súčasnosti zaoberajú výskumom v oblasti metodológie zlepšovania kvality – Six Sigma, Teórie reálnych opcií, Trvalo udržateľného rozvoja, Teórie Grafov a Manažmentom rizika – zlepšovanie bezpečnosti.   link: http://www.euke.sk/?q=200&p=2845
Zobraziť viac

Učitelia