Katedra Finančného riadenia podniku
Katedra Finančného riadenia podniku
Katedra

Základné informácie

charakteristika: Katedra účtovníctva a financií bola založená 1.septembra 1990 na detašovanom pracovisku Fakulty riadenia Vysokej školy ekonomickej v Košiciach. Potreba vybudovať katedru ÚaF vyplynula zo zmenených podmienok v oblasti ekonomiky riadenia podnikov začiatkom deväťdesiatych rokov, najmä v súvislosti s prestavbou štúdia a zavedením nového odboru štúdia - Podnikovohospodárske náuky. Výučba predmetov účtovníctva a financií mala svoju históriu na fakulte aj pred vznikom katedry.Tieto predmety dotvárali profil absoloventov študijnej špecializácie ASR, zároveň však patrili tieto predmety z hľadiska špecializácie medzi okrajové, nedominantné a doplnkové.   link: http://www.euke.sk/?q=200&p=228
Zobraziť viac

Učitelia