Katedra filozofie a religionistiky
Katedra filozofie a religionistiky
Katedra

Katedra filozofie a religionistiky
Žilinská univerzita v Žiline  •  Fakulta humanitných vied Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

0

Základné informácie

Štúdium prebieha v dennej aj externej forme, v závislosti od konkrétneho študijného programu. Na trojročné bakalárske štúdium nadväzuje dva roky dlhé magisterské štúdium. Vyučujúci vytvárajú mladý a dynamický kolektív, ktorý sa o študenta zaujíma a berie študentov ako svojich mladších kolegov. Veríme, že každý jeden z vás je výnimočnou osobnosťou s konkrétnym životným príbehom a každý s vás sa môže nielen veľa naučiť, ale svojou životnou skúsenosťou tiež obohatiť životy nás ostatných. TEŠÍME SA NA VÁS!   Absolventi bakalárskeho študijného programu sú pripravovaní predovšetkým pre štúdium v magisterskom stupni. V ojedinelých prípadoch môžu pracovať ako pomocní učitelia. Sú zároveň pripravovaní tak, aby sa mohli kvalifikovane uplatniť aj ako animátori voľného času alebo kultúrni pracovníci. Absolventi magisterského študijného programu získavajú kompetencie na pôsobenie na základných, stredných a vysokých školách ako plne kvalifikovaní učitelia.
Zobraziť viac

Učitelia