Prihlásiť sa
Katedra finančného práva ,
Katedra finančného práva ,
Katedra

Učitelia 0
Čierne body 0
Sledovať Neaktuálny údaj

Základné Informácie

adresa: 

Katedra finančného práva

Univerzita Komenského, Právnická fakulta

Šafárikovo nám. č. 6

P.O.BOX 313

810 00 Bratislava

web: katedra-financneho-prava

Zobraziť všetko

Učitelia

Sledujúci

Kontaktuj nás

Katedra finančného práva
Šafárikovo nám č. 6, 810 00 Bratislava 1

Tel. č. : +421 2 592 44 111
Web:   www.flaw.uniba.sk

Pravidlá používania cookies

Pindex používa cookies, aby ti spríjemnil zážitok. Prečítaj si naše  Pravidlá používania cookies.