Katedra finančného práva
Katedra finančného práva
Katedra

Katedra finančného práva
Univerzita Komenského v Bratislave  •  Právnická fakulta

0

Základné informácie

adresa:  Katedra finančného práva Univerzita Komenského, Právnická fakulta Šafárikovo nám. č. 6 P.O.BOX 313 810 00 Bratislava web: katedra-financneho-prava
Zobraziť viac

Učitelia