Katedra informačného manažmentu
Katedra informačného manažmentu
Katedra

Katedra informačného manažmentu
Ekonomická univerzita v Bratislave  •  Fakulta podnikového manažmentu

0

Základné informácie

charakteristika: V období prechodu na informačnú spoločnosť je rozvoj informačného sektora, informatizácia všetkých hospodárskych odborov a všetkých oblastí hospodárskych a sociálnych aktivít dominantná. Jedným z najvýraznejších rysov informačnej spoločnosti je proces uplatňovania a využívania informatiky v spoločenskej praxi, čo do formy, tak aj do intenzity. Informačné systémy podniku, ako príklad aplikácie informačného manažmentu, sú nevyhnutnou súčasťou prostriedkov na zvyšovanie konkurencieschopnosti, rozvíjanie globálnej komunikácie vytvárajúcej virtuálne komunity, na rozvoj elektronického podnikania a obchodovania, ktoré sa stáva ďalším výrazným javom súčasnej epochy. Jedným z kritických faktorov úspechu podniku v informačnej spoločnosti je kvalita riadenia. Z toho dôvodu bolo potrebné na Fakulte podnikového manažmentu vytvoriť väčší priestor v podobe katedry, ktorá bude prispievať k vytváraniu potrebných predpokladov pre budúcich manažérov na získanie konkurenčnej výhod na trhu práce. Katedra informačného manažmentu vznikla 1.9.2001.   link: http://fpm.euba.sk/index.php/katedry/katedra-informa%C4%8Dn%C3%A9ho-mana%C5%BEmentu/profil-katedry
Zobraziť viac

Učitelia