Katedra podnikových financií
Katedra podnikových financií
Katedra

Základné informácie

charakteristika: Katedra podnikových financií sa podieľa na výchove ekonómov a manažérov podnikov na všetkých stupňoch štúdia - bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom. V rámci inžinierskeho základu štúdia sa na všetkých fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave vyučuje študijný predmet Podnikové financie. Ďalších 18 predmetov zabezpečovaných katedrou významne dotvára profil absolventa študijného odboru Finančný manažment podniku. Predmety katedry - Finančný manažment, Finančné inžinierstvo a Dane podnikateľských subjektov sú prednášané aj na Fakulte hospodárskej informatiky a Obchodnej fakulte.   link: http://fpm.euba.sk/index.php/katedry/katedra-podnikov%C3%BDch-financi%C3%AD/profil-katedry
Zobraziť viac

Učitelia