Katedra podnikovohospodárska
Katedra podnikovohospodárska
Katedra

Základné informácie

charakteristika: Katedra podnikovohospodárska sa podieľa na výchove ekonómov a manažérov podnikov na všetkých stupňoch štúdia - bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom. V rámci bakalárskeho základu štúdia sa na všetkých fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave vyučuje študijný predmet Podnikové hospodárstvo. Ďalšími predmetmi zabezpečovanými katedrou významne dotvára profil absolventa daného študijného odboru.   link: http://fpm.euba.sk/index.php/katedry/katedra-podnikovohospod%C3%A1rska/profil-katedry
Zobraziť viac

Učitelia