Prihlásiť sa
Katedra účtovníctva a audítorstva ,
Katedra účtovníctva a audítorstva ,
Katedra
C

Učitelia C
Čierne body 0
Sledovať Neaktuálny údaj

Základné Informácie

charakteristika:

Obsah predmetov štúdia orientuje študentov v základných informačných nástrojoch riadenia a ich využívaní v riadení podnikateľských subjektov, umožňuje poznať zvláštnosti účtovníctva bánk, poisťovní, rozpočtových a príspevkových organizácií, miest a obcí. Popri tom umožňuje zvládnuť problematiku internej kontroly a audítorskej činnosti účtovných jednotiek a vychováva absolventov:
ovládajúcich teoreticko-metodologické problémy ekonomických vedných disciplín s osobitným dôrazom na oblasť účtovných a ostatných finančných disciplín a ďalej ich rozvíjať,
schopných pripravovať a využívať účtovné informácie vo finančnom riadení v podnikateľskej a nepodnikateľskej sfére, v oblasti správy daní a audítorskej činnosti.

 

link: http://www.fhi.sk/sk/katedry/ku/profil-katedry

Zobraziť všetko

Sledujúci

Kontaktuj nás

Katedra účtovníctva a audítorstva
Dolnozemská cesta 1, 851 04 Bratislava-Petržalka-Petržalka

Tel. č. : +42126729 5736
Web:   fhi.euba.sk/

Pravidlá používania cookies

Pindex používa cookies, aby ti spríjemnil zážitok. Prečítaj si naše  Pravidlá používania cookies.