Ústav jazykov a komunikácie pri VŠS
Ústav jazykov a komunikácie pri VŠS
Katedra

Ústav jazykov a komunikácie pri VŠS
Vysoká škola Danubius v Sládkovičove  •  Fakulta práva Janka Jesenského

0

Základné informácie

charakteristika:   link: http://www.fpjj.sk/katedry/ustav-jazykov-a-komunikacie-pri-vss

Učitelia