Katedra operačného výskumu a ekonometrie
Katedra operačného výskumu a ekonometrie
Katedra

Katedra operačného výskumu a ekonometrie
Ekonomická univerzita v Bratislave  •  Fakulta hospodárskej informatiky

0

Základné informácie

charakteristika: Katedra operačného výskumu a ekonometrie sa vo svojej vedecko-výskumnej a pedagogickej práci orientuje na prehlbovanie všeobecných ekonomických poznatkov ako v oblasti ekonomickej analýzy národného hospodárstva a jeho sektorov, tak aj v oblasti ekonomických analýz na úrovni výrobných a nevýrobných firiem. Východiskom analýz je modelový prístup a kvantitatívne metódy spolu s ich počítačovou podporou.   link: http://www.fhi.sk/kove
Zobraziť viac

Učitelia