Katedra ústavného práva
Katedra ústavného práva
Katedra

Základné informácie

charakteristika:   link: http://www.fpjj.sk/katedry/katedra-ustavneho-prava

Učitelia