Katedra teórie štátu a práva
Katedra teórie štátu a práva
Katedra

Základné informácie

charakteristika:   link: http://www.fpjj.sk/katedry/katedra-teorie-statu-a-prava

Učitelia