Prihlásiť sa
Katedra aplikovanej informatiky ,
Katedra aplikovanej informatiky ,
Katedra

Učitelia C
Čierne body 0
Sledovať Neaktuálny údaj

Základné Informácie

charakteristika:

Katedra aplikovanej informatiky je jej nástupníckou katedrou Katedry automatizovaných systémov riadenia, ktorá bola založená v roku 1973. Pripravuje študentov v študijnom odbore 9.2.10 Hospodárska informatika na bakalárskom stupni štúdia. Štúdium pripravuje odborníkov, ktorí majú dobré ekonomické vedomosti, ovládajú informačné a komunikačné technológie a vedia uplatniť moderné informačné technológie na zvýšenie efektívnosti ekonomických procesov. Absolventi majú uplatnenie vo všetkých odvetviach, vo verejnej správe, v súkromnej sfére, ale aj ako samostatní podnikatelia. 

 

link: http://www.fhi.sk/sk/katedry/kai

Zobraziť všetko

Sledujúci

Kontaktuj nás

Katedra aplikovanej informatiky
Dolnozemská cesta 1, 851 04 Bratislava-Petržalka-Petržalka

Tel. č. : +42126729 5736
Web:   fhi.euba.sk/

Pravidlá používania cookies

Pindex používa cookies, aby ti spríjemnil zážitok. Prečítaj si naše  Pravidlá používania cookies.